5Pagency
Kompletní direct marketingové služby
Zpět na přehled

Obchodníci loni rozeslali skoro čtyři miliardy reklamních letáků

 
23.02.2012 - 14:18 | Tisková zpráva
 
Obchodníci v loňském roce rozeslali do schránek domácností a firem v Česku téměř čtyři miliardy reklamních letáků. Distribuovaný objem těchto reklamních tiskovin si tak i v době ekonomické krize udržel úroveň předchozích let. V střednědobém horizontu počet letáků dokonce roste. Také tzv. adresné direct maily, tedy reklamní zásilky zaslané přímo konkrétnímu adresátovi, si dlouhodobě udržují stále stejnou úroveň.
 
Letáky - neadresné direct maily
Neadresné direct maily, tedy klasické reklamní letáky, využívají především obchodní řetězce ke komunikaci akčních nabídek a slev. Jejich počty jsou závislé na vývoji maloobchodního trhu. V posledních třech letech jejich počty stagnují. Cena distribuce zůstala i přes pokračující krizi na loňské úrovni. Distribuční firmy tak utržily odhadem 1,01 miliardy korun. „V době krize jsme přitom očekávali výraznější pokles," řekl výkonný ředitel Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (ADMAZ) Tomáš Hájek. Celkové náklady na výrobu letáků a platby výrobců za umístění reklamního sdělení v letácích se loni v Česku pohybovaly mezi osmi až deseti miliardami korun.
 
Neadresné direct maily (letáky)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Počty (miliardy ks/rok)
3,5
3,7
3,8
3,9
3,9
3,9
Cena distribuce* (miliardy Kč)
0,98
1,00
1,02
1,02
1,01
1,01
*Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny zakreativní a tiskové práce ani jiné náklady.
 
„Trh maloobchodních řetězců se konsoliduje, ale velcí hráči na trhu mají i nadále potřebu oslovovat zákazníky svými cenovými nabídkami," řekl Hájek. Navíc výhody neadresných direct mailů, tedy letáků určených do schránek zákazníků v okolí svých provozoven, objevují stále více také menší regionální firmy. Různé restaurace, stavební firmy a provozovatelé služeb si čím dál častěji zadávají zavážku a roznos letáků se svou nabídkou. Velký potenciál v distribuci letáků vidí ADMAZ v nepotravinářském obchodním segmentu.
 
Hlavními distributory letáků jsou Česká distribuční, Česká pošta, I. D. Marketing a Mediaservis (řazeno podle abecedy). Tato tzv. velká čtyřka zaujímá asi 95procentní podíl na trhu. Podíl ostatních firem je zanedbatelný.
"Tištěné letáky budou mít stále svůj prostor i v nejbližší budoucnosti především v oblasti rychloobrátkového zboží a supermarketů.
 
Podíl a důležitost elektronických médií sice narůstá, ale například tržní podíl smartphonů je něco málo přes 20 procent a jsou využívány především mladší cílovou skupinou, která se úplně neshoduje s hlavní kupní silou supermarketů, kterou tvoří především hospodyně. ‚Elektronické‘ letáky mohou hrát určitou roli ve velkých městech, tištěné letáky jako medium jsou využívány celorepublikově. Z toho důvodu se domnívám, že si i nadále svoji roli udrží," řekl jednatel distribuční společnosti Mediaservis Michal Koliandr.
 
Adresné direct maily
Objem distribuovaných adresných direct mailů, tedy reklamních zásilek určených přímo konkrétnímu zákazníkovi, se podařilo také udržet na úrovni předchozích let i přes velkou konkurenci elektronických reklamních sdělení. V loňském roce distribuční firmy rozeslaly 165 milionů adresných direct mailů, což je srovnatelné s objemem distribuovaným v předchozím roce, ale například i v roce 2006.
 
ADMAZ v důsledku pokračující krize sázel spíše na pokles adresných direct mailů. Stagnaci tak lze považovat za úspěch a je dána zřejmě přesunem financí zadavatelů původně určených na jiné druhy marketingu a reklamy právě do oblasti přímého oslovení konkrétní cílové skupiny, tedy do direct mailingu. Klesá inzerce v televizi i tisku a část prostředků původně určených na tento typ klasické, velmi nákladné a neadresné reklamy zřejmě inzerenti přesunuli do adresnější formy. „V době krize zkrátka řada firem hledá přímější cesty k zákazníkům a v tom jim může direct mailing pomoci," řekl Hájek. Do budoucna představují noví zadavatelé, kteří kvůli krizi našli cestu k využití direct mailingu, velký potenciál.
 
Adresné direct maily
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Počty (miliony ks/rok)
165
170
170
168
165
165
Cena distribuce* (miliardy Kč)
0,90
0,90
0,90
0,85
0,80
0,80
*Uvedené odhady vyjadřují pouze cenu poštovní služby (roznášky). Nejsou zde zahrnuty ceny za kreativní a tiskové práce ani jiné náklady.
 
Dominantní poštovním operátorem v této oblasti je Česká pošta, hlavním významným konkurentem je Mediaservis. Podíl ostatních poštovních firem na trhu adresných direct mailů je zatím velmi malý.
„Direct mail si své místo v marketingové komunikaci zachová i v budoucnu," řekl obchodní ředitel direct marketingové agentury 5P Agency Drahomír Viktorin. „Je však v rukou marketérů a kreativců, aby i nadále adresným zásilkám zachovali sexy tvář," dodal. Potenciál direct mailingu vidí zejména v inovacích - spojení současných možností segmentace databází a moderních technologií digitálního tisku. Díky nim řada tiskovin může získávat individuální obsah. Další možností rozvoje je intenzivnější provázání direct mailingu s jinými komunikačními kanály. Projeví se zde vzájemné synergie při získání pozornosti adresáta. „Dopis jistě osloví důvěrněji, digitální interaktivní kanály pak mohou pomoci v modifikaci nabídky tak, aby uspokojila individuální potřeby adresáta," vysvětlil.
 
Do budoucna je potřeba využít to dobré z direct mailu, co ostatní digitální media nemohou nabídnout. Tím může být třeba neagresivní způsob oslovení, který direct mailingová zásilka představuje, nebo fyzická přítomnost v rukou adresáta, působící na více smyslů.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Naši zákazníci oceňují
Full servis

Full servis

Poskytujeme kompletní služby direct marketingu i direct mailu. Od kreativy, tiskové produkce, personalizace, obálkování až po expedici. 

Více

Zkušenosti

Zkušenosti

Shromažďujeme a spravujeme rozsáhlé know-how, zkušenosti i nové trendy, které uplatňujeme při realizaci direct marketingových kampaní.

Více

Certifikace

Certifikace

V 5P AGENCY máme dlouhodbě zaveden Systém řízení kvality ISO 9001 a Systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001.

Více

Vlastní vybavení

Vlastní vybavení

Veškeré procesy od zpracování dat, tisku, personalizace, obálkování a balení v DM kampaních zajišťujeme výhradně na vlastních zařízeních.

Více

Stabilita

Stabilitu

Jsme na trhu více jak 20 let. Během této doby jsme si vybudovali pevnou pozici spolehlivého partnera mezi předními poskytovateli direct marketingu v ČR.

Více

 bod   5P AGENCY, spol. s r.o.
Pražákova 876/66
639 00  BRNO
 email   info@5pagency.cz
 telefon  545 425 241