5Pagency
Kompletní direct marketingové služby

FAQ - často kladené dotazy

Jak mám připravit data pro tisk?

Tisková data přijímáme v souborech ve formátu PDF, vytvořených v souladu s normou PDF/X-1a:2001. Barevný ICC profil požadujeme buď Coated Fogra 39 nebo ISO Coated V2.
 
Specifikace pro odborníky
 
PDF doporučujeme vytvořit buďto tiskem ze zdrojové aplikace do PostScriptového souboru pomocí Adobe tiskového ovladače a poté převod do PDF pomocí Acrobat Distilleru. Aktuální verzi Adobe tiskového ovladače pro váš operační systém je možno zdarma stáhnout na adrese http://www.adobe.com/products/printerdrivers/index.html.
Nebo je možno PDF vytvořit exportem ze zdrojové aplikace do AdobePDF (v aplikaci Adobe Indesign CS3 či Adobe Illustrator CS3 a vyšší).
 
Při tvorbě a kontrole tiskových PDF souborů doporučujeme vycházet z normy PDF/X-1a:2001, která je přímo určena pro bezpečnou přípravu a výměnu grafických PDF dat prepressu. 
 
PDF soubor musí splňovat následující požadavky:
 • PDF soubor musí být minimálně ve verzi 1.3.
 • Veškeré objekty musí být uloženy v barevném prostoru CMYK (ICC profil Coated Fogra 39 případně ISO Coated V2), v šedé škále, případně musí být definovány přímými barvami Pantone. PDF nesmí obsahovat objekty v jiném barevném prostoru.
 • PDF nesmí obsahovat objekty s nastavením průhlednosti.
 • Žádné objekty nesmí být v režimu RGB nebo LAB.
 • Všechny použité fonty musí být vložené nebo uloženy jako křivky.
 • Nesmí se používat zabezpečení a šifrování dokumentu.
 • Veškeré objekty musí být vloženy v dokumentu, obrazová data musí být ve vysokém rozlišení (OPI funkce jsou zakázány).
 • Musí být korektně definovány rámečky spadávky a čistého formátu (BleedBox, TrimBox). Formát média musí být minimálně o 5 mm větší než spadávka a spadávka musí mít minimálně 3 mm.
 • Dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaSript, objekty typu formulář, záložka, článek, link, video, zvuk apod.
 • Dokument nesmí obsahovat alternativní obrazová data a přenosové funkce.
 • Všechny stránky v dokumentu musí mít stejnou velikost a orientaci.
 • Stránky musí být uloženy na střed, s ořezovými značkami s min. 3 mm přesahem (spadávkou) ze všech čtyř stran.
 • Dokument je třeba ukládat jako kompozitní, ne separovaný.
 • Obrázky by měly mít rozlišení nejméně 300dpi. Vyšší rozlišení než 400dpi u obrázků a 1200dpi u grafiky nemá význam, pouze zvětšuje velikost tiskového souboru. Obrázky je třeba ořezávat na velikost, v jaké jsou použity na straně. JPEG kompresi je vhodné používat pouze s nastavením maximální kvality.
 • Při separaci do CMYKu je nutno dodržovat u tmavých částí obrazu maximální pokrytí barvou 280 % (součet plošného pokrytí jednotlivých kanálů CMYK). Vyšší pokrytí barvou se neprojevuje vyšší sytostí černé barvy, pouze přináší technologické problémy a ohrožuje tak kvalitu a termín dodání tiskoviny.
 • Černý text (100 % K) doporučujeme nepoužívat menší než 5 bodů a musí mít nastaven přetisk. Barevný (soutiskový) text by neměl být menší než 7 bodů. Negativní text (například bílý na černé ploše by neměl být menší než 8 bodů. Bílé objekty (texty, křivky) nesmějí mít nastaven přetisk.
 • Minimální doporučená šíře čáry u tenkých linek je 0,1 mm.

 

Jaké obálky lze využít pro kompletaci zásilek na obálkovací lince?

Nejčastěji používané formáty obálek jsou: 
 • C 5/6 (229 x 114 mm)
 • C 5 (229 x 162 mm)
 • C 4 (324 x 229 mm)
Tyto obálky jsou dodávány v provedení uzavírací klopy pro automatické plnění. Kompatibilita mezi výrobci a dodavateli kompletačních technologií není stoprocentní. Obálky jsou vyráběny odlišným způsobem lepení a provedení klopy. Případnou dodávku je nezbytné konzultovat s provozovatelem obálkovací linky/poskytovatelem obálkovacích služeb.

Je nějaký rozdíl mezi obálkou DL a C 5/6?

Obálka DL je vyráběna v rozměrech 220 x 110 mm. Provedení její klopy může být samolepicí, s krycí páskou nebo vlhčící. Obvykle není určena pro automatické obálkování

Jaké přílohy je možné automaticky obálkovat?

Neadresné přílohy jsou obvykle zpracovávány ve výsledném formátu obálky (1/3 A4 nebo A5). Jestliže je vkládací stanice je vybavena falcovací jednotkou, lze používat i formát A4. Doporučujeme však používat výsledný formát obálky s ohledem na parametry rychlost a přesnost.

U příloh s výsledným formátem obálky je nutné dodržet podmínku jedné pevné hrany a to z té delší strany. Falc proto musí být v provedení „do sebe“, nikoliv „zig-zag“.

Lze pro tisk příloh použít jakýkoliv papír?

Papír neadresných příloh pro automatické zpracování bývá nejčastěji ofset nebo křída matná. Nepoužívat křídy lesklé a LWC. Neplatí však pro brožury o více stranách.

Příklad: 
Letáky A4 (výsledný formát 99 x 210 mm) – nejméně 80 g/m2, ofset
Letáky DL (formát 99 x 210 mm) – nejméně 115 g/m2, ofset nebo křída matná
Horní hranice je omezena papíry gramáží ca 200-250 g/m2.
Pro stabilizaci povrchu lze u matných kříd použít strojového matného laku.
Při automatickém zpracování zásilek je nezbytné k realizovanému nákladu doplnit technologickou rezervu ca 3 % podle charakteru vkládaného materiálu.

K čemu slouží kódy po okrajích dopisu?

Kódy určují způsob sestavení zásilky, vkládání příloh, kontrolují posloupnost jednotlivých materiálů.
 • jsou umísťovány na levém nebo pravém okraji dokumentu
 • je nezbytné počítat s rezervou alespoň 20 mm od okraje
 • pozadí pro umístění kódu je bílé
 • čtecí zóna by neměla být narušována výraznější grafikou
 • v současnosti se nejčastěji používají kódy BAR, dříve OMR
Cut-sheet = řezané listy, nejčastěji ve formátu A4
Continuous = nekonečný pás s vodící lištou „traktorem“. Listy mohou být uloženy v návinu na roli nebo zig-zag v krabici.

Stačí vytisknout adresu pouze na obálku nebo i do dopisu?

Tisk adresy na obálku doporučujeme v případě, kdy je obsah zásilky obecnějšího charakteru, např. pozvánka, časopis, atp. Dopis však představuje osobní sdělení. Bez uvedení adresy nebo oslovení je tak pouze běžným letákem. Uvedením adresy, oslovení a dalších údajů z databáze však můžeme vytvořit osobní nabídku pro každého adresáta.

Co dělat, jestliže chci tisknout v úvodu dopisu i oslovení zákazníka jeho jménem? Má databáze oslovení v 5. pádu neobsahuje.

Jestliže databáze obsahuje údaj příjmení, je vyhráno. Prostřednictvím deklinátoru lze příslušný tvar oslovení vytvořit a doplnit do textu. Optimální podmínky pro bezchybné vygenerování vokativu vytvoříte tehdy, když jméno a příjmení je uvedeno v samostatných položkách a je také uveden údaj o pohlaví adresáta. 

Je možné tisknout do textu i další údaje ke každému zákazníkovi?

Produkční systémy, které používáme, umožňují sestavit plně personalizovanou nabídku pro každého vašeho adresáta. Nejen vkládání údajů z databáze, ale také celých pevných nebo dynamických textových šablon na základě proměnných z databáze.

Lze doplňovat do personalizované nabídky i obrázky?

Současné možnosti personalizace nám umožňují vkládat nejen textové proměnné. Konkrétní položky ve formě obrázku z nabídkového katalogu můžeme vytisknout přímo do nabídky, a to v kombinaci, odpovídající nákupním preferencím každého zákazníka. 

Umíte zajistit tisk složenek a faktur pro naše zákazníky?

Zpracováváme jak složenky, faktury, výpisy, tak i další tzv. transakční dokumenty. Zpracování těchto dokumentů může být jak jednorázové, tak i pravidelné – plně automatizované, třeba na denní bázi. 

Co je to tzv. Transpromo?

Transakční dokumenty lze díky údajům v databázi propojit i s personalizovaným marketingovým sdělením. Informační dopis s osobním sdělením se tak může stát efektivním marketingovým nosičem. 

Je folie pevnější než obálka?

Fyzikální vlastnosti fólie ji předurčují jako vítěze v pevnosti ve srovnání s papírovou obálkou. Potřebujete-li odeslat časopisy, katalogy nebo letáky, je fólie ideální obalový materiál, který zajistí doručení zásilky adresátovi bez poškození nebo znečištění během přepravy. 

Oproti obálkám je také možné operativně přizpůsobit rozměry obalu foliovanému materiálu. 

Je lepší průsvitná nebo barevná fólie?

Čirá fólie dělá reklamu svému obsahu nejen při otevření schránky, kdy adresát vidí obsah zásilky, ale již v průběhu doručování. Tuto volbu lze proto marketingově využít již při plánování odeslání zásilky. 

Barevná fólie naopak skrývá diskrétně svůj obsah před zraky nepovolaných nebo nenechavců. 

Je foliování levnější?

Odesláním zásilky ve fólii neplatíte obálku ani přítisk grafiky na ni. Tyto skutečnosti se projevují ve výsledném rozpočtu na odeslání zásilky.

Máme zájem o oslovení nových cílových skupin. Je možné získat databáze?

Na základě vašich potřeb sestavíme zadání a vybereme nejhodnější adresy z našich databází. K dispozici máme jak adresy firem (B2B), tak i soukromé adresy (B2C). Adresář můžete mít okamžitě v elektronickém souboru nebo rovnou použít pro direct mailing.

Umíte zajistit texty a grafické zpracování nápadu?

Pro vaši direct marketingovou kampaň vytvoříme nejvhodnější textaci odpovídající charakteru cílové skupiny. K textům vytvoříme i odpovídající ideové a grafické zpracování. 

Je možné zajistit na obálky potisk grafikou?

Obálky je možné potisknout ve většině formátů od jedné barvy až po plnobarevný tisk. V případě velkoplošné grafiky je možné realizovat výrobu obálek přímo z archu. 

Proč je dražší tisk bez okrajů?

Při tiskové produkci tzv. na spad je potřeba větších formátů materiálů, které se po tisku ořezávají na výsledný formát. Tyto náklady se projevují v celkové ceně.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Naši zákazníci oceňují
Full servis

Full servis

Poskytujeme kompletní služby direct marketingu i direct mailu. Od kreativy, tiskové produkce, personalizace, obálkování až po expedici. 

Více

Zkušenosti

Zkušenosti

Shromažďujeme a spravujeme rozsáhlé know-how, zkušenosti i nové trendy, které uplatňujeme při realizaci direct marketingových kampaní.

Více

Certifikace

Certifikace

V 5P AGENCY máme dlouhodbě zaveden Systém řízení kvality ISO 9001 a Systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001.

Více

Vlastní vybavení

Vlastní vybavení

Veškeré procesy od zpracování dat, tisku, personalizace, obálkování a balení v DM kampaních zajišťujeme výhradně na vlastních zařízeních.

Více

Stabilita

Stabilitu

Jsme na trhu více jak 20 let. Během této doby jsme si vybudovali pevnou pozici spolehlivého partnera mezi předními poskytovateli direct marketingu v ČR.

Více

 bod   5P AGENCY, spol. s r.o.
Pražákova 876/66
639 00  BRNO
 email   info@5pagency.cz
 telefon  545 425 241